Čemu služi (taj) društveni aktivizam

Drustveni aktivizam CtC

Pod pokroviteljstvom Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarije za mlade, 05.12. i 12.12. će se održati radionice na temu društvenog aktivizma.

Cilj projekta je da se novosadski srednjoškolci motivišu za aktivnije učešće u društvu i volonterski rad.

Kroz praktičan radioničarski rada biće obrađene sledeće teme: politika za mlade, liderstvo i timski rad, organizacija događaja, veštine javnog nastupa i prezentovanje, pregovaranje i javno zastupanje i lobiranje. Informisaćemo vas o tome zašto i kako da se društveno aktivirate i volontirate i gde sve možete da se informišete o tome. Stećićete nova ili poboljšati postojeća znanja i veštine neophodne za društveni aktivizam i volonterski rad, a saznaćete i na koji način se država i lokalna samouprava bave politikom za mlade.

You may also like...