Projekti u toku

PROJEKTI KOJI SU U TOKU:

Laboratorija kulture

Cilj projekta je da deci od 4 do 14 godina, kroz besplatne sadržaje, tokom školske godine, omogući sticanje veština, otkrivanje talenta i razvoj intelektualnih zapažanja sa ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz igru i neformalno učenje, kao i druženje sa vršnjacima. Projekat obuhvata dramske radionice, likovne događaje, pozorišne predstave i LEGO družionice.

Projekat finansira NIS a.d. Novi Sad.

Kreiraj ne statiraj – uključi se u Raspustilište

Projektom se zalažemo da mlade od 17 do 30 godina obučimo i uključimo u sve faze organizovanja kulturnog događaja – Manifestacije Raspustilište, od ideje i planiranja do same realizacije (planiranje programa, prikupljanje novih ideja, formiranje programa, kontaktiranje učesnika i izbor moderatora, pregovaranje, kreiranje imidža Manifestacije, izrada promo materijala, promocija i realizacija).

Projekat finansira Grad Novi Sad – Uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade.

Promocija ženskih sportskih uzora u cilju motivisanja devojčica i devojaka iz Novog Sada da se aktivnije bave sportom i fizičkom aktivnošću

Ovaj projekat ima za cilj da poveća vidljivost sadašnjih i bivših sportistkinja iz Novog Sada i stvaranje ženskih uzora u cilju motivacije devojčica i devojaka da se bave fizičkom aktivnošću i sportom, kao i eliminisanja visoko prisutnih stereotipa u vezi sa „muškim“ i „ženskim“ sportovima.

Projekat finansira Grad Novi Sad – Uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade.

Terapija bojom, kroz oblik, formu i kompoziciju

Osnovni cilj projekta je pružanje socijalno-edukativnih usluga deci i mladima u sukobu sa roditeljima, starateljom i zajednicom kroz seriju radionica na kojima će, pored edukacije i podsticanja njihove kreativnosti , akcenat biti na njihovoj socijalizaciji i upućivanju na pozitivan odnos prema autoritetu nastavnika, predavača.

Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Identifikacija, pregled i obeležavanje filmova na 35mm traci  koji se nalaze na čuvanju u Jugoslovenskoj kinoteci (filmovi Neoplanta filma)

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje.

Sunce u očima- likovna umetnost i kultura sporta

Projekat je nastavak projekta započetog 2014. godine. Realizuje se za decu iz Dnevnog boravka za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju, sa ciljem da se proširi ponuda kulturno edukativnih aktivnosti kao i da se deca upoznaju sa alternativnim vidovima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.  Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Grada Novog Sada – Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

 

REALIZOVANI PROJEKTI:

Društvo Raspustilište pored Manifestacije Raspustilišta koju na opšte zadovoljstvo dece realizuje već 33 godine tokom zimskog i letnjeg školskog raspusta, realizovao je i veliki broj projekata za decu i mlade, među kojima su posebno značajni sledeći realizovani projekti:

Da se zemlja ne naljuti
Čemu služi (taj) društveni aktivizam?
Čemu služi (ta) rodna ravnopravnost?
Kulturni kolaž između dva raspusta
Grnčarstvo, zanat koji ne smemo da zaboravimo
Nauči da voliš svoj grad – znanje za male i velike
Sunce u očima – putujući atelje
Atelje za osmeh
Mladi u medijima
Pobeći od maksime – Jednom narkoman, uvek narkoman
Alternativni estetsko – edukativni programi za decu sa smetnjama u razvoju
Javno obrazovanje za socijalnu toleranciju
Čuvajmo se opakih bolesti
Ko se čuva, taj se ne ugruva (Zdravstvena kultura – program za decu)
Mlade žene i seoski turizam
Dodir pogledom, slike zavičaja (za odrasle osobe sa smetnjom u razvoju)
Znanjem protiv droge (tribine)
Umetničko modeliranje nakita (za osobe sa oštećenim sluhom)
Obuka trenera za organizovanje i rad u kreativnim radionicama
Dečija nedelja
Ne budi lud, alkohol ti nije drug
Lutka za uspomenu
Pregled, zaštita i čuvanje filmova u posedu Društva Raspustilišta
Aranžiranje svežim cvećem