Projekti u toku

PROJEKTI KOJI SU U TOKU:

Započni svoj posao – otvori svoj E-Shop

Cilj projekta je informisanje o mogućnostima započinjanja samostalnog posla u oblasti prodaje rukotvorina i proizvoda starih zanata preko interneta. Osnovne aktivnosti projekta obuhvataju: infomisanje zainteresovanih, obuku seminarskog tipa i naknadnu savetodavnu podršku u radu.

Projekat finansira Grad Novi Sad – Uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade.

Laboratorija kulture

Cilj projekta je da deci od 4 do 14 godina, kroz besplatne sadržaje, omogući sticanje veština, otkrivanje talenta i razvoj intelektualnih zapažanja sa ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz igru i neformalno učenje, kao i druženje sa vršnjacima.

Projekat finansira Grad Novi Sad – Uprava za kulturu

Kreiraj ne statiraj – uključi se u Raspustilište

Projektom se zalažemo da mlade od 17 do 30 godina obučimo i uključimo u sve faze organizovanja kulturnog događaja, od ideje i planiranja do same realizacije (planiranje programa, prikupljanje novih ideja, formiranje programa, kontaktiranje učesnika i izbor moderatora, pregovaranje, kreiranje imidža Manifestacije, izrada promo materijala, promocija i realizacija).

Projekat finansira Grad Novi Sad – Uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade.

Sunce u očima- likovna umetnost i kultura sporta

Projekat je nastavak projekta započetog 2014. godine. Realizuje se za decu iz Dnevnog boravka za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju, sa ciljem da se proširi ponuda kulturno edukativnih aktivnosti kao i da se deca upoznaju sa alternativnim vidovima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.  Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada – Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

 

REALIZOVANI PROJEKTI:

Društvo Raspustilište pored Manifestacije Raspustilišta koju na opšte zadovoljstvo dece realizuje već 33 godine tokom zimskog i letnjeg školskog raspusta, realizovao je i veliki broj projekata za decu i mlade, među kojima su posebno značajni sledeći realizovani projekti:
Identifikacija, pregled i obeležavanje filmova na 35mm traci  koji se nalaze na čuvanju u Jugoslovenskoj kinoteci (filmovi Neoplanta filma)
Terapija bojom, kroz oblik, formu i kompoziciju
Promocija ženskih sportskih uzora u cilju motivisanja devojčica i devojaka iz Novog Sada da se aktivnije bave sportom i fizičkom aktivnošću
Da se zemlja ne naljuti
Čemu služi (taj) društveni aktivizam?
Čemu služi (ta) rodna ravnopravnost?
Kulturni kolaž između dva raspusta
Grnčarstvo, zanat koji ne smemo da zaboravimo
Nauči da voliš svoj grad – znanje za male i velike
Sunce u očima – putujući atelje
Atelje za osmeh
Mladi u medijima
Pobeći od maksime – Jednom narkoman, uvek narkoman
Alternativni estetsko – edukativni programi za decu sa smetnjama u razvoju
Javno obrazovanje za socijalnu toleranciju
Čuvajmo se opakih bolesti
Ko se čuva, taj se ne ugruva (Zdravstvena kultura – program za decu)
Mlade žene i seoski turizam
Dodir pogledom, slike zavičaja (za odrasle osobe sa smetnjom u razvoju)
Znanjem protiv droge
Umetničko modeliranje nakita (za osobe sa oštećenim sluhom)
Obuka trenera za organizovanje i rad u kreativnim radionicama
Dečija nedelja
Ne budi lud, alkohol ti nije drug
Lutka za uspomenu
Pregled, zaštita i čuvanje filmova u posedu Društva Raspustilišta
Aranžiranje svežim cvećem