PROGRAM RASPUSTILIŠTA ZA DEČIJU NEDELJU 2015.

plakat

05.10.2015. – PONEDELjAK

09:15 – Filmski program – Ja volim film (biće projektovan film po izboru škole/vrtića iz ponuđenog repertoara).

10:00 – Moj zeleni grad – prošetajmo gradom pomoću boje i svetla – moderator Dragan Jajić, akademski slikar.

10:45 – Hteli ne hteli rastemo – kako da se brinemo o svojoj kičmi reći će nam dr. Srđan Soldatović, lekar, specijalista sportske medicine, a Dejan Borocki, prof. fizičke kulture i Strahilja Soldatović prof. fizičke kulture pokazaće nam prve vežbe.

12:00 – Lutkarstvo, umetnost za sva vremena – interaktivna radionica o kulturi pozorišta i veštinama lutkarstva. Moderator Emil Kurcinak, glumac, lutkar.

 

06.10.2015. – UTORAK

09:15 – Filmski program – Ja volim film (biće projektovan film po izboru škole/vrtića iz ponuđenog repertoara).

10:00 – Čuvajmo pčele! – oprašivači nosioci života, pravićemo košnice na edukativno- kreativnim radionicama iz ekologije sa Jelenom Savić, master ekologom.

11:15 – Ko živi u vodi – Napravi svoj akvarijum. Moderator edukativno –kreativne radionice Jelena Savić, master ekolog.

12:00 – Napravi srce ponesi srce – kreativna družionica o toleranciji (sprečimo svađu među drugovima i drugaricama). Moderator psihološkinja Jelena Borčić.

 

07.10.2015. – SREDA

09:15 –Filmski program – Ja volim film (biće projektovan film po izboru škole/vrtića iz ponuđenog repertoara).

10:00 – Moj zeleni grad – prošetajmo gradom pomoću boje i svetla – moderator Dragan Jajić, akademski slikar.

10:45 – Hteli ne hteli rastemo – kako da se brinemo o svom zdravlju reći će nam dr. Srđan Soldatović, lekar, specijalista sportske medicine, a Dejan Borocki, prof. fizičke kulture i Strahilja Soldatović prof. fizičke kulture pokazaće nam prve vežbe.

11:00 – Lutkarstvo, umetnost za sva vremena – interaktivna radionica o kulturi pozorišta i veštinama lutkarstva. Moderator Emil Kurcinak, glumac, lutkar.

 

08.10.2015. ČETVRTAK

09:15 –Filmski program – Ja volim film (biće projektovan film po izboru škole/vrtića iz ponuđenog repertoara).

10:00 – Čudesni svet gline – Moderator Ljubica Tankosić, akademski slikar.

11:15 – Čuvajmo pčele! – oprašivači nosioci života, pravićemo košnice na edukativno- kreativnim radionicama iz ekologije sa Jelenom Savić, master ekologom.

12:30 – Ko živi u vodi – Napravi svoj akvarijum. Moderator edukativno – kreativne radionice Jelena Savić, master ekolog.

 

09.10.2015. PETAK

09:15 –Filmski program – Ja volim film (biće projektovan film po izboru škole/vrtića iz ponuđenog repertoara).

10:00 – Čudesni svet gline – Moderator Ljubica Tankosić, akademski slikar.

11:00 – Napravi srce ponesi srce – kreativna družionica o druženju i prijateljstvu. Moderator psihološkinja Jelena Borčić.

You may also like...